Trombektomia

Trombektomia w angiologii

Trombektomia to zabieg medyczny, który polega na usunięciu skrzepu krwi z naczynia krwionośnego.

Charakterystyka trombektomii

Trombektomia to zabieg medyczny polegający na usunięciu zakrzepu krwi z wnętrza tętnicy lub żyły. Zastosowanie tego zabiegu jest często konieczne, gdy zakrzep krwi powstaje w tętnicy lub żyłach, blokując przepływ krwi i potencjalnie powodując uszkodzenie sąsiednich tkanek. W trakcie trombektomii chirurg dokonuje nacięcia w naczyniu krwionośnym, usuwa zakrzep i naprawia naczynie krwionośne, przywracając tym samym przepływ krwi. W pewnych przypadkach do naczynia krwionośnego może być wprowadzony balonik lub inne urządzenie w celu jego utrzymania w otwartym stanie.

W dziedzinie angiochirurgii, która jest specjalnością medyczną zajmującą się układem krążenia i układem limfatycznym, trombektomia ma szczególne znaczenie w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego. Stan ten występuje, gdy zakrzep krwi blokuje naczynie krwionośne w mózgu, uniemożliwiając przepływ krwi i powodując śmierć komórek mózgowych. Mechaniczna trombektomia jest powszechną metodą leczenia ostrego udaru niedokrwiennego.

Przebieg trombektomii

  1. Znieczulenie – pacjentowi podaje się znieczulenie ogólne lub środek uspokajający dożylnie, aby zapewnić komfort w trakcie zabiegu.
  2. Nacięcie – w przypadku chirurgicznej trombektomii chirurg wykonuje nacięcie w skórze powyżej lub poniżej zablokowanego naczynia krwionośnego. Natomiast w trombektomii przezskórnej, miejsce powyżej lub poniżej skrzepu (najczęściej w nodze lub ramieniu) jest nakłuwane, a następnie wprowadza się do naczynia druty oraz cewnik przez nakłute naczynie.
  3. Usunięcie skrzepu – w trakcie zabiegu lekarz usuwa skrzep krwi. W otwartej trombektomii, do usunięcia skrzepu stosuje się cewnik z balonem. Z kolei w trombektomii mechanicznej używa się specjalistycznych narzędzi do rozbicia skrzepu, rozpuszczenia go lub odsysania przez cewnik przypominający działanie odkurzacza.
  4. Zamknięcie – po przeprowadzeniu chirurgicznej trombektomii chirurg naprawia naczynie krwionośne. W przypadku trombektomii przezskórnej lekarz usuwa drut i cewnik z naczynia krwionośnego, a następnie zamyka otwór w tętnicy, przykładając nacisk lub używając specjalnego urządzenia do zamknięcia naczynia.

Wskazania do trombektomii

  • Udar mózgu – głównym celem mechanicznej trombektomii w przypadku niedokrwiennego udaru mózgu.
  • Ostry zawał serca (MI) – zabieg medyczny trombektomii stosuje się również do usuwania skrzepów podczas ostrego zawału serca.
  • Zatorowość płucna (PE) – zastosowanie mechanicznej trombektomii w przypadku zatorowości płucnej wciąż jest przedmiotem badań.
  • Nagła okluzja dużych naczyń (ELVO) – trombektomia jest wskazana u pacjentów z okluzjami ICA oraz M1/M2 MCA.

Przeciwwskazania do trombektomii

Nie jest wskazane przeprowadzanie trombektomii w sytuacjach takich jak: krwawienie śródczaszkowe, rozległy obszar zawału, zamknięcie małego naczynia krwionośnego czy niemożliwe do wyleczenia zaburzenia krzepnięcia krwi. Ponadto podwyższone ciśnienie krwi, czyli ciśnienie skurczowe powyżej 185 mmHg lub ciśnienie rozkurczowe powyżej 110 mmHg, które nie jest możliwe do skorygowania, również jest uznawane za przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu.

Znajomość tych przeciwwskazań jest kluczowa w ocenie pacjenta pod kątem możliwości przeprowadzenia trombektomii. Umożliwia to zapewnienie bezpieczeństwa oraz skuteczności samego zabiegu.

Przygotowanie do trombektomii

W przygotowaniach do trombektomii trzeba podjąć kilka kroków. Przed zabiegiem medycznym pacjent jest zobowiązany do podpisania formularza zgody potwierdzającego zrozumienie ryzyka i korzyści związanych z zabiegiem oraz uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Należy poinformować lekarza o ewentualnych alergiach, niedawnym pogorszeniu stanu zdrowia, takim jak gorączka, ewentualnej ciąży lub możliwości zajścia w ciążę oraz o wcześniejszych problemach ze znieczuleniem.

Przed samym zabiegiem medycznym mogą być wymagane dodatkowe badania diagnostyczne. Może być konieczne przeprowadzenie ultrasonografii, służącej do oceny przepływu krwi i identyfikacji zakrzepu. W zależności od lokalizacji zakrzepu przeprowadza się wenografię dla zakrzepu żylnego lub angiografię dla zakrzepu tętniczego, aby uzyskać obraz naczyń. Tomografia komputerowa (TK) może dostarczyć dokładniejszych informacji na temat zakrzepu, a w niektórych przypadkach konieczne może być wykonanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Dodatkowo, badania krwi mogą być potrzebne w celu oceny ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Postępowanie po trombektomii

Po trombektomii pacjent jest obserwowany przez zespół chirurgiczny po wybudzeniu się z anestezji lub sedacji. Czas pobytu w szpitalu jest zmienny i zależy od lokalizacji zakrzepu, przeprowadzonego zabiegu medycznego oraz potrzeby kontynuacji leczenia środkami przeciwzakrzepowymi. Niektórzy pacjenci mogą opuścić placówkę tego samego dnia, podczas gdy inni pozostają na obserwacji przez kilka dni.

Zalecenia dotyczące pielęgnacji miejsca nacięcia oraz przyjmowania leków będą dostarczone przez lekarza prowadzącego. Informacje te obejmują również wskazówki dotyczące powrotu do normalnej aktywności.

Monitorowanie po zabiegu medycznym rozpoczyna się po zakończeniu trombektomii i usunięciu osłony, gdy hemostaza zostaje osiągnięta. W przypadku podania pacjentowi dożylnych trombolityków monitorowanie parametrów życiowych oraz stanu neurologicznego odbywa się zgodnie z indywidualnymi wytycznymi.

Efekty trombektomii

Zabieg trombektomii niesie za sobą zarówno korzyści, jak i ryzyko. Po stronie korzyści trombektomia może przywrócić przepływ krwi, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu tkanek i potencjalnie ratując życie. Szczególnie skuteczna jest w leczeniu udarów niedokrwiennych, gdzie może poprawić zdolność do regeneracji i zmniejszyć ryzyko zgonu, zwłaszcza jeśli zostanie przeprowadzona jak najszybciej po wystąpieniu udaru. Trombektomia może prowadzić do długoterminowych oszczędności kosztów oraz dodatkowych lat życia u pacjentów po udarze.

Jednakże trombektomia niesie za sobą również wiele ryzyk. Do nich należą: nadmierne krwawienie mogące prowadzić do zgonu, infekcje, uszkodzenie naczynia krwionośnego w miejscu zakrzepu, reakcje na znieczulenie oraz zator płucny. Istnieje także ryzyko, że zakrzep powstanie ponownie. Inne powikłania to krwawienie w miejscu wkłucia cewnika, rozdarcie lub nagłe zamknięcie naczynia krwionośnego oraz wydłużony czas zabiegu, który może zwiększyć ryzyko powikłań i pogorszyć wyniki kliniczne.

W pewnych przypadkach trombektomia może prowadzić do powikłań krwotocznych spowodowanych perforacją naczynia, powodując krwawienie podpajęczynówkowe lub wewnątrzczaszkowe oraz przekształcanie krwotoczne. Mogą także wystąpić powikłania zatorowe z zakrzepowym zatoryzowaniem we wcześniej niezmienionych terytoriach lub w łożysku naczyniowym początkowo niedrożnego terytorium. Możliwe są również powikłania związane z urządzeniem, takie jak niezamierzone oderwanie urządzenia.

Mimo tych ryzyk wykazano, że trombektomia osiąga skuteczność u większości pacjentów. Warto jednak podkreślić, że skuteczność i ryzyko zabiegu medycznego mogą różnić się w zależności od ogólnego stanu zdrowia pacjenta, rozmiaru i lokalizacji zakrzepu oraz czasu jego obecności.

Cena trombektomii

Koszt trombektomii różni się w zależności od miejsca, specjalisty i złożoności przypadku. Zaleca się konsultację z placówką medyczną w celu uzyskania dokładnych informacji o kosztach.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jakie są ryzyka związane z trombektomią?

Każda procedura inwazyjna wiąże się z pewnym ryzykiem. Możliwe powikłania to krwawienie, zakażenie, uszkodzenie naczyń krwionośnych oraz reakcje na środki kontrastowe.

Czy trombektomia jest jedyną opcją leczenia zakrzepów?

Nie, istnieją inne metody leczenia zakrzepów, w tym leczenie farmakologiczne. Wybór metody leczenia zależy od lokalizacji zakrzepu, ogólnego stanu zdrowia pacjenta i innych czynników.

Jak długo trwa rekonwalescencja po trombektomii?

Czas rekonwalescencji różni się w zależności od pacjenta. Większość osób wraca do normalnej aktywności w ciągu kilku dni do kilku tygodni po zabiegu.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.